ការបង្ហាញ: គុណភាពនៃការគេង - នេះជាការពិត!

សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្តឬគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើផលិតផលណាដែលល្អសម្រាប់ការគេងទំព័រនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទិដ្ឋភាពល្អអំពីអ្វីដែលកំពុងដំណើរការនិងអ្វីដែលមិនដំណើរការ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់អានការពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ផលិតផលនីមួយៗអ្នកគ្រាន់តែចុចលើវាមួយឬទៅកាន់ផលិតផលដោយផ្ទាល់។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យអានវាពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនបានពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផលនីមួយៗនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនេះទេហើយខ្ញុំចង់ស្តាប់មតិយោបល់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃ។ ដើម្បីជៀសវាងសារឥតបានការខ្ញុំនឹងប្រើអ៊ីម៉ែលនិងទីផ្សារអ៊ីម៉ែលដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលថតសារឥតបានការរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទទួលបានការពិនិត្យនេះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរខ្ញុំបានសាកល្បងផលិតផលទាំងនេះជាច្រើនដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរកឃើញការរួមបញ្ចូលគ្នាត្រឹមត្រូវដើម្បីកែលម្អគុណភាពដំណេកនិងដំណេករបស់ខ្ញុំទេ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជោគជ័យសូមទុកមតិយោបល់ហើយប្រាប់ខ្ញុំឱ្យដឹង។ ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ឃើញផលិតផលអ្វីដែលមនុស្សផ្សេងទៀតប្រើ។ មានគេហទំព័រនិងកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីជួយក្នុងការគេងប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលប្រើវាដូច្នេះខ្ញុំចង់លឺអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើ។ ខ្ញុំនឹងបន្ថែមលទ្ធផលទៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែកុំបារម្ភខ្ញុំបានបញ្ចូលសេចក្តីសង្ខេបខ្លីជាមួយនឹងការពិនិត្យឡើងវិញខ្លី។

ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយ

Sleep Well

Max Sanford

សម្រាប់ការគេងដែលមានគុណភាពល្អនោះការ Sleep Well ដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង។ នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអតិថិជនពេញច...